Kolagen vs elastin

Kolagen a elastin představují mimořádně důležité složky lidského organismu. V čem jsou konkrétně podstatné a jak se od sebe odlišují? Právě zde se to dozvíte. Pohodlně se usaďte, začínáme.

V čem se od sebe liší kolagen a elastin

V lidském těle platí, že pružnost a pevnost je u nebuněčných struktur zcela zásadní pro tkáň pojivovou. Ta je charakteristická pro své velké množství mezibuněčné hmoty, která určuje její fyzikální vlastnosti. Mezibuněčnou hmotu lze rozčlenit podle struktury na složku vláknitou a amorfní.

Kolagen a elastin pak reprezentují dva typy bílkovin, které tvoří právě zmíněnou vláknitou složku pojivové tkáně. Produkovány jsou fibroblasty, což jsou základní buňky vazivové tkáně schopné vytvářet všechny typy vláknité i amorfní mezibuněčné hmoty.

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma složkami spočívá v tom, že kolagen dodává pevnost a pružnost, zatímco zásluhou elastinu se struktury mohou vrátit do svého původního tvaru. Liší se i na pohled, kolagen je protein, který má charakteristicky bílou barvu, zatímco elastin je nažloutlý.

Jak funguje kolagen a elastin v těle

Kolagen je třetí nejhojněji zastoupenou bílkovinou v těle savců. Nachází se v pojivových tkáních a také v kůži, šlachách, vazech a kostech. Elastin je hlavní bílkovinou, která je přítomna v pružných pojivových tkáních. Vyskytuje se hlavně v cévách a kůži.

Kolagen je v těle oproti elastinu rozšířenější. Tvoří až 25 % celkové bílkovinné hmoty v tělech savců. Skládá se hlavně z aminokyselin, glycinu a prolinu. Rovněž obsahuje aminokyseliny hydroxyprolin a arginin.

Elastin je hlavní bílkovinou pojivové tkáně, která se nachází v elastických strukturách. K jeho produkci dochází primárně v raných vývojových stádiích a v dětství. Jeho produkce tedy s dosažením dospělosti ustává. Uváděný poločas rozpadu činí 50 až 70 let.

Představuje hlavní proteinovou složkou cév. Proto může ztráta elastinu způsobit aterosklerózu. Stejně tak jeho úbytek v plicích dokáže vyvolat plicní emfyzém neboli rozedmu plic. Při jeho nedostatku v kůži se snižuje její pružnost a zhoršuje se i schopnost hojení ran.

Začněte kolagen i elastin doplňovat včas

Elastin i kolagen jsou proto pro lidský organismus mimořádně důležité. Mnoho faktorů jako sluneční záření, stres, nedostatek spánku nebo kouření může přispívat k jejich přirozenému úbytku. Proto je potřeba začít tyto složky včas doplňovat.

K tomu slouží potravinové doplňky. K takovým se řadí i WETYZO Beauty Drink, který se může pyšnit obsahem kolagenu, elastinu a dalších účinných látek, jako jsou vitamíny a minerály. Zejména se pak jedná o vitamín A, B2, niacin a vitamín C. Do tohoto přípravku bylo přidáno celkem přes 30 nejdůležitějších účinných látek.

Složení je zároveň specificky přizpůsobeno ženám a jejich potřebám. WETYZO Beauty Drinky proto představují unikátní směs výživných látek vhodných pro vaše nehty, vlasy a pleť. Pomůže vám tak vypadat svěžeji a mladistvěji. A to i bez nákladných a bolestivých invazivních zákroků.

Přípravek se mimo to snadno užívá, neboť má podobu nápoje s příjemnou chutí. Stačí tak jednoduše jednou denně rozpustit obsah jednoho sáčku ve vodě a vypít.