Odhalte pravdu o ústním mikrobiomu a zubním plaku

Jak udržet rovnováhu ústního mikrobiomu pro optimální zdraví zubů a dásní.

Jste připraveni vyrazit za dobrodružstvím?

Tato cesta vyžaduje velkou odvahu a otevřenou mysl.

 

Dnes se ponoříme do jednoho z nejrozšířenějších mýtů v oblasti ústní hygieny v naší společnosti: přesvědčení, že veškerý zubní plak je škodlivý.

Vítejte ve fascinujícím světě ústního mikrobiomu

Zdá se, že moderní kultura má ráda zjednodušený pohled na věci a kategorizuje je do dobrého a špatného, správného a nesprávného atd.

Dnes vás zveme, abyste se podívali za tuto zjednodušenou víru a pochopili, že zubní plak není zcela dobrý ani zcela špatný. Probereme, jak některé stádia zubního plaku se podílejí na vzniku zubního kazu a onemocnění dásní, jak jiná stádia plaku ve skutečnosti naše zuby chrání.

 

Seznamte se s mikrobiomem vaší ústní dutiny.

Aktuální výzkum nám pomáhá lépe pochopit lidský mikrobiom, složité společenství mikrobů žijících v našem těle, a jejich roli ve zdraví i nemoci. Pravděpodobně jste slyšeli, že 80% našeho imunitního systému se nachází v našem zažívacím traktu.

Ústní mikrobiom je komplexní společenství organismů žijících v našich ústech, které mají hlavní vstup do celého trávicího traktu.

Mikrobiální svět - symbioti, komenzálové a patogeni

Lidský mikrobiom, včetně orálního mikrobiomu, se skládá ze tří hlavních kategorií mikrobů: symbiotických (podporujících zdraví), komenzálních (neutrálních) a patogenních (způsobujících nemoc). Tyto mikroby mění týmy v závislosti na aktuálním stavu zdraví nebo nemoci.

V budoucích článcích se ponoříme hlouběji do fascinujícího světa mikrobiologie.

Nicméně, pro dnešní účely rozdělme rozmanité druhy, které tvoří náš orální mikrobiom (a celý lidský mikrobiom), do 3 obecných skupin:

  1. Symbiotické (zdraví podporující mikroby)
  2. Komenzál (většina mikrobiální komunity)
  3. Patogenní (způsobující onemocnění)

Zde je zajímavý detail: Bakterie mění své role v závislosti na tom, která skupina momentálně získává nadvládu. V ideálním stavu dominují symbiotické a komenzální mikroby, které podporují naše zdraví. Avšak, v případě, že se prostředí stane nehostinným pro tyto prospěšné mikroorganismy, mohou komenzální mikroby přejít na stranu patogenních mikrobů a podílet se na způsobování onemocnění.

Porozumnění zubnímu plaku

Přemýšlet o plaku jako o jednoznačném nepříteli není zcela přesné. Plak je ve skutečnosti biofilm, který prochází různými fázemi životního cyklu. Některé fáze mohou být prospěšné pro zdraví, zatímco jiné mohou způsobovat nemoc.

Biofilm, neboli plak, má několik fází včetně pelikuly, plaku a zubního kamene. Různé fáze mohou mít různý dopad na naše ústní zdraví

  1. Pelikula: Tato fáze představuje nejprve neviditelný film na povrchu zubů, který se skládá z bílkovin a dalších látek ze slin. Pelikula je přirozeným jevem a není na první pohled patrná.
  2. Plak: V druhé fázi se na pelikule začínají usazovat bakterie a další mikroorganismy, což vede k tvorbě zubního plaku. Plak je bělavá, měkká a lepkavá vrstva, která se snadno uchycuje na zuby a dásně. Tato vrstva může způsobit zánět dásní, zubní kaz a další ústní problémy, pokud se neodstraňuje pravidelně.
  3. Zubní kámen: Pokud se zubní plak neodstraňuje pravidelně, může dojít ke kalcifikaci a tvorbě zubního kamene. Zubní kámen je tvrdší a odolnější než plak, což ztěžuje jeho odstranění. Navíc zubní kámen může způsobit zánět dásní a zhoršit ústní zdraví

 

Pokud se kolonii plaku dovolí pokračovat v životním cyklu, biofilm zahušťuje a dovnitř uvolňuje ještě menší množství kyslíku. Tento pokles kyslíku urychluje změnu mikrobiální rovnováhy. Mikroorganismy, které nám pomáhají udržovat zdraví, ztrácí v prostředí s nízkým obsahem kyslíku kontrolu a patogenní mikroby přebírají vedení.

Vzpomínáte si, jak jsme zmínili, že komenzální bakterie podporují naše zdraví? V anaerobním prostředí však začínají sloužit patogenům, což vede k ústní degeneraci, kterou si většina společnosti neuvědomuje.

Na konci životního cyklu kolonie plaků narazíme na zubní kámen (tartar), který vytvářejí nízkokyslíkové mikroby, aby se chránily při své škodlivé činnosti. V těchto zralých koloniích převládají patogenní mikroby, které efektivně vyloupávají minerály jako vápník a fosfor.

Tyto minerály se nacházejí ve vašich slinách, aby remineralizovaly vaše zuby. Anaerobní mikroorganismy však tyto minerály ukradnou a použijí je na stavbu pevností pro ochranu svých kolonií.

Existují dva hlavní faktory, které mohou narušit rovnováhu našeho ústního mikrobiomu směrem od zdraví k nemoci.

  1. Tloušťka biofilmu: Biofilm se mění z tenkého a průhledného (zdravého) na tlustý a lepkavý (ne tak zdravý) až na ztvrdlý a zvápenatělý (nezdravý).
  2. Hladiny kyslíku: V důsledku zvýšené tloušťky biofilmu se prostředí stává stále anaerobnějším (s nízkým obsahem kyslíku). Tento posun z aerobního na anaerobní prostředí umožňuje změnu mikrobiální populace - místo bakterií podporujících zdraví dominují patogenní mikroby.

Cílem je podpořit biofilm, aby zůstal tenký a bohatý na kyslík, čímž pomáhá chránit zuby před kazem a brání v eskalaci problémů se zdravím dásní.