Jak zastavit vznik zubních kazů a podpořit regeneraci poškozených zubů

Toto je první článek ze série, který zkoumá téma, jak zastavit tvorbu zubních kazů a obnovit zdraví postižených zubů ve vašich ústech a v ústech vašich blízkých.

 

Mikroskopická Bitva na Povrchu Vašich Zubů

Na povrchu všech našich zubů probíhá každou chvíli každý den mikroskopická hra v přetahovanou. Na jedné straně jsou složky, které přispívají k uvolňování minerálů z našich zubů a způsobují zubní kaz. Toto je demineralizační tým.

 

Na druhé straně jsou složky, které obnovují a pomáhají nahradit ztracené minerály v našich zubech. To je samozřejmě remineralizační tým.

 

I když se to může zdát příliš zjednodušené, přetahování je poměrně slušnou analogií toho, co se skutečně každý den odehrává v našich ústech.

 

Různé faktory buď přispívají k tomu, že se minerály uvolňují ze struktury našich zubů bohaté na minerály (což způsobuje kaz), nebo přispívají k opětovné integraci minerálů do struktury krystalické matrice našich zubů (na mikroskopické úrovni).

 

Za hranicemi tradiční zubní péče: Nové přístupy a metody

Obecně uznávaný model zubního kazu v zubním lékařství je snad nejlépe vysvětlený v Keyesově triádě.
V Keyesově triádě jsou tři faktory/proměnné: hostitel a zuby, mikroflóra a substrát (strava).

Toto je klasický model, který utvořil naše kulturní pochopení toho, že kombinace "zlých bakterií" (mikroflóry) v ústech (hostitel a zuby) a cukru (substrátu) způsobuje zubní kaz.

Je důležité si uvědomit, že tento model je pouze pokusem vysvětlit a porozumět mnohofaktorovému komplexu. I když nám Keyesova triáda poskytuje platformu pro zahájení této diskuze, vzhledem k našemu celostnímu přístupu vidíme mnoho dalších proměnných, které hrají klíčovou roli v naší schopnosti žít bez zubního kazu.

Hlavním nedostatkem Keyesovy triády je, že zaměření modelu je příliš úzké - je omezeno výhradně na to, co se děje pouze 'v ústech'.

Jak pravděpodobně již víte, rádi přistupujeme k dosažení optimálního zdraví 'dvoucestnou' strategií. 'Co se děje v ústech' je jedním důležitým faktorem, ale minimálně stejně důležité je 'co se děje v celém těle'.

Zaměříme se na oba tyto aspekty s cílem vytvořit ucelenější model.

 

Začněme s vizí cíle...

Takto jsme pochopili tento fascinující vzájemný vztah a mnoho zúčastněných prvků.

 

Chemická složka: Na povrchu našich zubů i pod povrchem našich zubů dochází k výměně chemických látek.Tato přetahovací hra je velmi zakořeněná v chemii. Minerály, především vápník a fosfor, se z našich zubů buď uvolňují (způsobují kaz), nebo se ukládají do zubů a na ně.

 

Jak pH hraje roli v diskusi: pH nám poskytuje možnost měřit a kvantifikovat prostředí, abychom určili, která strana vyhrává. Proto jsme v minulých článcích podporovali strategie, jak sledovat pH slin.

 

Biologický faktor: Na tomto chemickém výměnném procesu, který se odehrává na povrchu našich zubů, mají značný podíl biologické organismy. Je důležité přehodnotit obecný názor, že 'veškerý zubní plak je škodlivý'. Pravda je, že některé druhy zubního plaku mohou naše zuby chránit a podporovat jejich zdraví. Tím, že se naučíme řídit a vyvážit složení mikroorganismů v našich ústech, můžeme dosáhnout zdravějšího prostředí pro naše zuby – stáváme se tak 'dirigenty symfonie' v našich ústech.

 

Tajná ingredience" pro zubní dutinu bez kazů: Tato série blogových příspěvků se také hluboce ponoří do nesmírně důležité role, kterou sliny hrají při remineralizaci našich zubů. Jak uvidíte, sliny doslova mění hru. Takže, znát způsoby, jak maximalizovat tvorbu slin, se na konci této série stane alespoň jedním z našich "zářivých objevů".

 

Jak zajistit, aby vaše zuby byly odolné vůči kazu: V této širší diskusi je také nutné se vrátit k jedné z našich oblíbených témat, a to k faktu, že naše zuby jsou živé a mají přirozený mechanismus, který buď chrání zuby před zubním kazem nebo výrazně urychluje proces kazivosti. Klíčovou roli zde hraje přítomnost sliny, která obsahuje minerály a enzymy podporující remineralizaci zubů a udržování jejich zdraví.

Jak strava dává a bere: Při jakékoliv (holistické) diskusi o tom, jak vést život bez zubního kazu, je nezbytné podrobněji prozkoumat roli stravy a jak strava působí jako "dvousečný meč" při způsobování nebo prevenci kazivosti zubů.

 

Fluoridový faktor: prozkoumáme také fluoridový faktor a podíváme se na rizika a přínosy pravidelného užívání fluoridů a také na to, a zda má fluorid místo v holistickém přístupu k životu bez zubního kazu.

 

Složky produktu: podíváme na to, jaké složky by měly být v produktech pro ústní hygienu, aby vám pomohly remineralizovat vaše zuby, a také s vámi podělíme o to, jak vyrobit remineralizační zubní prášek, který funguje.